Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan De Huidpraktijk is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als patiënt.

Screening
In verband met de directe toegankelijkheid zijn huidtherapeuten verplicht voorafgaande aan de intake een screening te doen. Dit houdt in dat er een aantal vragen aan u worden gesteld om te bepalen of u in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling. Indien u in aanmerking komt voor behandeling wordt er over gegaan op de intake. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat u het advies krijgt om eerst uw huisarts te bezoeken.

Intakegesprek
Het intakegesprek is een oriënterend gesprek waarbij uw klachten en (hulp)vragen centraal staan. Er zal een huidtherapeutisch onderzoek worden uitgevoerd. Vervolgens wordt besproken welke  huidtherapeutische behandelmogelijkheden er voor u zijn, waarna samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Geeft u toestemming om tot behandeling over te gaan, dan worden er vervolgafspraken gemaakt.

U wordt vriendelijk verzocht bij het intakegesprek het volgende mee te nemen:

*  (eventueel) De verwijsbrief van uw huisarts of specialist
*  Een overzicht van uw medicijnen en/of producten die u gebruikt
*  Het pasje van uw zorgverzekering
*  Een geldig identiteitsbewijs

Verwijzing
U kunt zowel met als zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist direct (weglaten)terecht voor een afspraak. De verwijzing is wenselijk om u volgens de juiste diagnose te kunnen behandelen. Ook kan op deze manier de verwijzende arts op de hoogte worden gehouden van de aard en voortgang van uw behandelingen en indien noodzakelijk kan er overleg worden gepleegd.

Vergoeding
De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandelingen van oedeem worden, indien chronisch van aard, na de twintigste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste twintig oedeembehandelingen komen, wanneer u hiervoor bent verzekerd, uit het aanvullende pakket. Voor meer informatie kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Risicovolle behandelingen
Bij eventueel voor u risicovolle behandelingen dient u een schriftelijk Informed Consent te ondertekenen en terug te sturen vóór aanvang van de eerste behandeling. Hierin verklaart u dat de aard van de behandeling, de beoogde effecten en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieve behandelmethoden met u besproken zijn.

Afspraak maken
Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze worden ingepland op maandag tot en met vrijdag. Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk of een email sturen naar 024 781 00 00. Behandeling is in overleg eventueel mogelijk in de avonduren.

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 024 781 00 00. Indien uw oproep niet beantwoord kan worden, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld.

Behandelen
Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestand en medicijnen aangeeft. De Huidpraktijk dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van veranderingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Betaling
Voor oedeemtherapie geldt dat de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor alle overige behandelingen krijgt u aan het einde van de behandeling een factuur mee. U dient dit bedrag direct contant of met pin te betalen.

Niet nagekomen afspraken
Bij verhindering van de afspraak dient u op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren  telefonisch te annuleren. Heeft u voor maandag een afspraak staan, dan dient u dit voor vrijdag 12:00 te annuleren.

Bij niet tijdig afzeggen zijn wij genoodzaakt om 17,50 per kwartier van de geplande behandeling in rekening te brengen. Dit kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Privacyverklaring

De Huidpraktijk gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De Huidpraktijk deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. De Huidpraktijk bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De Huidpraktijk houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. De Huidpraktijk vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. De Huidpraktijk informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De Huidpraktijk informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De Huidpraktijk informeert patiënten indien De Huidpraktijk bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Kwaliteit
Kwaliteit staat in een hoog vaandel binnen De Huidpraktijk. De Huidpraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de NVH wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister.

Klachtregeling
De Huidpraktijk doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u hierover een klacht, laat het dan weten. Uw klacht zal met uiterste zorg behandeld worden. Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is opgelost of u heeft behoefte aan een bemiddelingsgesprek, dan kunt u dit aanvragen bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Rechten en plichten
Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook hebt u recht uw medische dossier, dat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld.

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft u ook een aantal plichten. Zo moet de patiënt de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.