Klachtenprocedure

Graag zien wij dat je tevreden bent over de door ons verleende zorg. We blijven daarom constant werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Mocht je toch een klacht hebben dan nemen wij je klacht uiterst serieus en verzoeken wij je deze aan ons kenbaar te maken. Je kan je klacht te allen tijde met de huidtherapeut bespreken.

Mocht dit niet het gewenste resultaat geven en je bent nog steeds niet tevreden dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVH. De commissie neemt de (schriftelijke) klacht in behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen u en de huidtherapeut. Het doel is om tot een goede oplossing te komen.

Meer informatie hierover vind je op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidherapeuten.