Algemene voorwaarden

De Huidpraktijk is een praktijk voor hoogwaardige huidverbetering. Indien je voor het eerst een bezoek brengt aan de Huidpraktijk is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk.

Verwijzing
Je kan bij ons zowel met als zonder verwijzing terecht van de huisarts of specialist. Behandelingen worden in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Om hiervoor in aanmerking te komen is er soms een verwijsbrief nodig. Informeer bij je zorgverzekeraar welk recht op vergoedingen je hebt en of een verwijzing noodzakelijk is.

Afspraak maken telefonisch
Voor het maken van een afspraak kun je ons bereiken op telefoonnummer: 024 781 00 00. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 telefonisch bereikbaar. En op zaterdag van 09:00 tot 16:30. Wij werken samen met een planbureau, zij plannen en verzetten afspraken voor ons. Voor inhoudelijke vragen bellen wij je terug. Tevens kun je een vraag stellen via ons contactformulier op de website of door een mailtje te sturen info@dehuidpraktijk.com.

Soms kan het zijn dat het planbureau niet direct in de gelegenheid is jouw telefoontje aan te nemen. Mocht je een afspraak tijdig willen annuleren dan vragen we je om de voicemail in te spreken zodat wij tijdig de annulering ontvangen. Spreek je naam, geboortedatum en het tijdstip van de afspraak in zodat we de annulering op tijd ontvangen.

Afspraak maken online
Ook is het mogelijk om een afspraak in te plannen via ons online afspraaksysteem. Mocht er op korte termijn geen geschikt tijdstip naar voren komen dan raden we aan telefonisch contact op te nemen. Wellicht dat er toch nog eerder een plek vrij is.

Intakegesprek
Om een zo goed mogelijk behandelplan op te stellen is in de meeste gevallen een intakegesprek nodig. Je wordt daarin voorzien van alle benodigde informatie en uiteraard is er tijd om vragen te stellen. Er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld, met de daarbij horende prijsopgave.

Kosten intakegesprek
Het eerste consult bieden wij je gratis aan. Bij niet tijdig afzeggen zijn wij wel genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

Benodigdheden intakegesprek
Graag verzoeken wij je het volgende mee te nemen naar het intakegesprek:

  • Je verzekeringspasje
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • (eventueel) de verwijsbrief
  • Een overzicht van de medicatie die je gebruikt

Annuleren of wijzigen afspraak
Bij verhindering van de afspraak dien je op werkdagen 48 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Soms kan het zijn dat je telefoontje niet direct kan worden aangenomen. Mocht je een afspraak tijdig willen annuleren dan verzoeken we je de voicemail in te spreken. Spreek je naam, geboortedatum en het tijdstip van de afspraak in zodat we de annulering op tijd ontvangen. Alle niet tijdige annuleringen worden in rekening gebracht.

Betaling 
Nota’s voor oedeemtherapie, littekenmassage of laserontharing gelaat bij transgenders dienen wij direct in bij de zorgverzekeraar.

Nota’s wat betreft acnetherapie, camouflagetherapie, elektrische epilatie en laserontharing gelaat dienen wij niet in bij de zorgverzekeraar. Voor deze behandelingen krijg je direct na iedere behandeling een factuur die per pin of contant betaald dient te worden. Daarna is het mogelijk deze nota zelf te declareren bij de zorgverzekeraar.

Let op: per 1 augustus 2022 werken wij zonder contract met CZ. Je kan als CZ verzekerden gewoon bij ons terecht. Echter dienen wij geen nota’s meer in voor CZ verzekerden. De behandeling dient direct betaald te worden, per pin of contant. Daarna is het mogelijk deze nota zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. Voor oedeemtherapie geldt dat niet het volledige bedrag vergoedt wordt maar deels. In de meeste gevallen is dit 75% van het behandeltarief (tarief één oedeembehandeling (30 min.) is 41 euro).

Bankbetaling door eigen keus
Indien je de nota mee wilt nemen op papier, en hiermee niet kiest voor de optie per pin of contante betaling in de praktijk, brengen wij de volgende kosten in rekening:

  • €2.50 administratieve kosten
  • Herinnering sturen €2.50 (na 4 weken)

Betalingsregelingen

Indien er een betalingsregeling getroffen dient te worden dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bemiddelingskosten van €5.-
  • Administratiekosten per nota €2,50
  • Herinnering sturen €2.50 (na 4 weken)

Screening
In verband met de directe toegankelijkheid zijn wij verplicht om voorafgaande aan de intake een screening te doen. Dit is alleen noodzakelijk als er geen verwijzing is van (huis)arts of specialist. De screening houdt in dat er een aantal vragen aan je worden gesteld om te bepalen of je in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling. Indien je in aanmerking komt voor behandeling wordt er over gegaan op de intake. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat je het advies krijgt om eerst je huisarts te bezoeken.

Kwaliteitsborging
Onze huidtherapeuten zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Ook staan onze huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het doel van dit register is het herkenbaar blijven als paramedicus, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid naar buiten toe. Voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Klachtenprocedure
Graag zien wij dat je tevreden bent over de door ons verleende zorg. We blijven daarom constant werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Mocht je toch een klacht hebben dan nemen we je klacht uiterst serieus en verzoeken wij je deze aan ons kenbaar te maken. Je kan je klacht te allen tijde met je huidtherapeut bespreken.

Mocht dit niet het gewenste resultaat geven en je bent nog steeds niet tevreden dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVH. De commissie neemt de (schriftelijke) klacht in behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen jou en de huidtherapeut. Het doel is om tot een goede oplossing te komen.

Meer informatie hier over vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidherapeuten.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk met patiëntengegevens om. Het patiëntendossier is veilig opgeslagen in een automatiseringssysteem voor de huidtherapeutische praktijk. De gegevens in deze beveiligde praktijksoftware kunnen niet verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor statistiek, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering.